Українські проблеми. 1997 №02

1 000 грн.

Як новий
Журнал
1997
Ukraine
шт.

 

Журнал "Українські проблеми" заснований у 1991 році Зеновієм Красівським. Редактором був Любомир Наконечний, технічним редактором - Микола Кузів. Журнал друкувався в м.Стрию Львівської області. В ньому публікувалися статті про актуальні проблеми українського державотворення, ідеологію українського націоналізму а також матеріали історичної тематики та літературознавства. Пізніше головним редактором цього журналу, який видавався в Києві, був Сергій Квіт (до 2003 р.)

The journal "Ukrainski problemy" ("The Ukrainian problem") was founded in1991 by Zenoviy Krasivskyj. The editor was Lubomyr Nakonechnyj, technical editor - Mykola Kuziv. The journal was published in Stryj (Lvivska oblast). The articles published in this journal were dedicated to the actual problems of Ukrainian state building, ideology of Ukrainian nationalism and also articles about history and literature.