Ї. Культурологічний часопис 1998 №11. Україна-Польща. Діалог над кордоном

1 200 грн.

Хороший
Журнал
1998
Ukraine
шт.

 

Започаткований 1989 року групою молодих львів'ян як видання суто андеґраундне, культурологічний часопис «Ї» розпочав у 90-х роках нове, «пост-самвидавне» існування.

«Ї» — незалежний український культурологічний часопис та громадська організація. Головними темами публікацій в часописі є вивчення міжетнічних стосунків, проблем цивілізаційних розламів і адміністративних кордонів, формування європейської ідентичности й питань європейської інтеграції, сучасного політичного дискурсу. Передмову до кожного номера написано кирилицею та латинкою (так само як тилова частина обкладинки є «латинізованою» версією титулки). Крім того, іноді в часописі з'являються статті латинкою. Головний редактор — львівський філософ, культуролог та політолог Тарас Возняк. Випуски часопису є тематичними й присвячені різним містам та регіонам України (Львів, Чернівці, Івано-Франківськ, Галичина, Волинь, Закарпаття), а також різним соціально важливим темам таким як Чорнобильська катастрофа, стосунки України з Польщею, Росією та Європейським Союзом тощо. Часопис належить до європейської мережі культурологічних часописів «Eurozine». Частиною діяльності часопису та громадської організації «Ї» є також видання книг та призначення ордену «За інтелектуальну відвагу». Серед авторів часопису відомі світові інтелектуали Самуель Гантінгтон, Збігнєв Казімеж Бжезинський, Жак Дерріда, Жан Бодрійяр тощо.

Зміст:

Олег Турій — Зовнішні та внутрішні кордони Галичини,1772-1997
Oleh Turij — Аussere und innere Grenzen von Galizien, 1772 - 1997
Mykola Gogol — Taras Bulba (Aus den "Taras Bulba")
Карл Ясперс — Відповідь на критику моєї роботи "Що потрібно федеративній республіці"
Тарас Возняк — Моделі українсько-польського співіснування: ретроспектива та перспектива
Taras Wozniak — Modelle des polnisch-ukrainischen Zusammenseins: Rueck-und Ausblick
August Graf von Platen-Hallermuende — Vermaechtnis des sterbenden Polen an die Deutschen
Анна Роґовська Станіслав Стемпень — Польсько-український кордон в останні півстоліття
Anna Rogowska, Stanislaw Stepien — Die polnisch-ukrainische Grenze in den zurueckliegenden 50 Jahren
Ґеорґ Тракль — Городок
Georg Trakl — Grodek
Андрій Шкраб'юк — Митрополит
Andrij Schkrabjuk — Der Metropolit
Анна Вероніка Вендлянд — Митрополит. Есей про Андрея Шептицького
Anna Veronika Wendland — Der Metropolit. Ein Versuch ueber Andrei Scheptyc'kyj
Леонід Фінберґ — Українсько-єврейські стосунки: мітологія, що підміняє реальність
Leonid Finberg — Ukrainian-Jewish Relations: Mythology Substituting For Reality
Олесь Пограничний — Оповідь Пограничного з кордоном на шиї
Oles' Pohranytschnyj — Konzert fuer einer Grenzer mit der Grenze
Вальтер Моссманн — Розмови з Юрком
Walter Mossmann — Gesprаeche mit Jurko
Андріс Вішняускас — Всесвіт Лєца
Станіслав Єжи Лєц — Непричесані думки, прочитані у записниках і на серветках через тридцять років
Stanislaw Jerzy Lec — Neue unfrisierte Gedanken
Ян Кохановський — Поезії
Збіґнєв Герберт — Ліжко Спінози
Бруно Шульц — Птахи. Ніч великого сезону
Jurko Prochasko — Die Ukraine: Rand oder Land?
Фридрих Торберґ — Реквієм одному старшому офіціянтові. На літньому відпочинку
Taras Schewtschenko — Gonta (aus den "Haidamaken")
Heinrich Heine — Zwei Ritter
Andrij Pawlyschyn — Studien zur Entstehung polnisch-ukrainischer Konflikte im 20 Jahrhundert
Станіслав Стемпень — Ставлення митрополита Андрея Шептицького до Польщі й поляків
Ауреліуш М. Пендзівол — Долання кордонів. Як поляки та чехи дають раду з внутрішнім кордоном Европейського Союзу
Iris Kempe — Direkte Nachbarschaft (Kurzfassung)
Борис Варґа — Протаґонист